۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور جنرال مراد علی مراد را به حیث معین ارشد امور امنتی به کارمندان وزارت داخله معرفی کرد


جنرال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی وزرات داخله، جانان بارکزی معاون اول، امین الله کریم معین اداری و عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که به تازگی به این پست ها گماشته شده اند، قبل از ظهر امروز یک شنبه 31 ثور 1396، توسط استاد سرور دانش معاون رییس جمهور معرفی شدند.
استاد دانش در محفلی که به همین منظور با شرکت هیأت رهبری وزارت های داخله و دفاع، اعضای شورای ملی و دیگر مقامات دولتی برگزار شده بود، ضمن درود به روان شهدای نیروهای امنیتی و اظهار قدر دانی از زحمات معینان پیشین وازرت داخله، تقرری های جدید را تبریک گفته افزود که در شرایط کنونی، برای تجدید قوا، جلوگیری از فرسودگی و خستگی نیروها، ضرور است که تغییر و تبدیلی صورت گرفته و اشخاص تازه نفس مسئولیت را به دوش گیرند.
معاون رییس جمهورگفت پولیس از یکسو مظهر اعمال اقتدار و حاکمیت دولت و از سوی دیگر نیروی خدمتگذار جامعه و مردم است که در محور تأمین نظم عمومی، تأمین عدالت و حاکمیت قانون وظایف بنیادی به عهده دارد. وی اما نقش نیروهای پولیس را در تأمین امنیت جامعه مهم خوانده گفت: پولیس مکلف است که تدبیری را کار گیرد که از جان و مال شهروندان حراست شده و زمینه استفاده آنان نسبت به حقوق و آزادی های عمومی فراهم گردد.
استاد دانش با اشاره به مکلفیت پولیس در تأمین عدالت و حاکمیت قانون گفت که پولیس مطابق قانون در مقابله با جرایم، وظایف چون جلوگیری وکشف جرم، تطبیق فیصله های قطعی محاکم و بازپروری مجرمین و نگهداری آن ها در محلات سلب آزادی به عهده دارد و ما در صورتی موفق به تطبیق عدالت و حاکمیت قانون خواهیم شد که پولیس ما بتواند در هر یک از این موارد به صورت دقیق، مسلکی و سازنده عمل کند.
وی ضمن تأکید به بی طرفی و غیر سیاسی بودن پولیس تصریح کرد که فعالیت ها و تصمیم گیری ها بر اساس تعلقات حزبی، قومی، لسانی و سمتی، بزرگترین چالشی است که می تواند پولیس را از مسیر اصلی آن باز دارد. از این جهت غیر سیاسی ساختن پولیس وملی ساختن پولیس از مهم ترین اولویت های وزارت امور داخله است.
معاون رییس جمهوراز وزارت داخله خواست که ضمن اصلاح سیاست کدری خود، تسلیم فشارها و واسطه ها نشده و در تعیینات همه منسوبین خود، به شایستگی و معیارهای قانونی توجه کند. وی در باب مبارزه اداری نیز گفت: پولیس نهادی است که باید با فساد به عنوان یک جرم مبارزه کند و این می طلبد که قبل از هر جای دیگر، صفوف داخلی پولیس از فساد پاک شود.
استاد دانش ضمن تأکید به مسلکی بودن پولیس و ضرورت ارتقای ظرفیت در همه سطوح آن افزود که امروزه مجرمین و دشمنان کشور از پیشرفته ترین ابزارها و تاکتیک ها استفاده می کنند و ما در مبارزه با آنان وقتی می توانیم موفق شویم که پولیس نیز از پیشرفته ترین شیوه ها استفاده کند و این میسر نیست مگر با افزایش قابلیت های پولیس.
معاون رییس جمهور گفت: در کنار موفقیت ها و پیشرفت های که در وزارت امور داخله صورت گرفته اما خوب است که برای اصلاحات بیشتر، کاستی و ضعف های کار خود را نقد کنیم. بیایید دست به دست هم بدهیم و یک برنامه اصلاحی جامع و همه جانبه را در پولیس به اجرا بگذاریم و اثبات کنیم که شایعات رنگارنگ در باره پولیس بی بنیاد است؛ شایعاتی که گاهی حتی در رسانه های داخلی و خارجی هم مطرح می شود که گویا رتبه ها و بست های پولیس در مقابل پول فروخته می شود! و گویا ترفیعات و عزل و نصب ها در وزارت امور داخله شفاف نیست گویا این که هزاران پولیس خیالی در تشکیل پولیس وجود دارد و گویا این که به معاشات و اعاشه سربازان خیانت می شود و گویا این که قراردادها و تدارکات وزارت امور داخله شفاف نیست و گویا این که مرمی و مهمات پولیس فروخته می شود.
در این برنامه تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی آن وزارت و جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله نیز سخنرانی کرده و هریک ضمن تعهد به انجام وظایف محوله، بر مبارزه جدی با فساد در چارچوب وزارت داخله و جنگ با دشمنان مردم افغانستان درسنگر دفاع از مردم تأکید کردند.
هیأت رهبری وزارت داخله اطمینان دادند که با توجه به رهنمود های ارائه شده از سوی هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، بر بی عدالتی و نا رسایی های موجود در صفوف نیروهای پولیس و همچنین وزارت امور داخله نقطه پایان بگذارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

انفجار در کابل و قندهار

بر اساس گزارش‌‌های رسیده صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل دو انفجار رخ دادند، انفجار اولی در منطقه شش درک کابل در نزدیکی ریاست امنیت ملی و ...